Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2021 09:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębowiec na lata 2021-2024
28.07.2021 12:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozszerzenie profilu działalności o zbieranie odpadów dla firmy Szpin Sławomir Firma Handlowa BOLTOS przy ul. Spółdzielczej 3 w Gminie Dębowiec"
07.07.2021 14:17 ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach zadania pn.: "Przebudowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PN6,3 MPa; MOP 5,5 MPa relacji: Skoczów-Cieszyn odg. Dębowiec-Dębowiec
05.07.2021 13:39 ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovské Bohunice”
14.06.2021 12:45 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozszerzenie profilu działalności o zbieranie odpadów dla firmy Szpin Sławomir Firma Handlowa BOLTOS przy ul. Spółdzielczej 3 w Gminie Dębowiec"
10.06.2021 14:40 Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego
20.04.2021 12:47 ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH o zmianie terminu załatwienia sprawy
12.04.2021 14:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozszerzenie profilu działalności o zbieranie odpadów dla firmy Szpin Sławomir Firma Handlowa BOLTOS przy ul. Spółdzielczej 3 w Gminie Dębowiec"
09.04.2021 14:30 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzwięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża "Dębowiec Śląski"
02.04.2021 09:16 Zawiadomienie o wszczęściu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1 2 3 4 5 6 następna