Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2023 07:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nad Knajką oraz Bażanowickiej w m. Ogrodzona w gminie Dębowiec wraz z przyłączami”
14.02.2023 09:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej, Wiejskiej w m. Iskrzyczyn w gminie Dębowiec wraz z przyłączami”.
20.01.2023 11:59 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nad Knajką oraz Bażanowickiej w m. Ogrodzona w gminie Dębowiec wraz z przyłączami”
05.01.2023 13:01 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "poszerzenie działalności Stacji Demontażu Pojazdów zlokalizowanej w Dębowcu przy ulicy Spółdzielczej 12 o przetwarzanie odpadów zużytych filtrów (olejowych, paliwa i powietrza), kabli oraz innych odpadów”
04.01.2023 09:45 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej, Wiejskiej w m. Iskrzyczyn w gminie Dębowiec wraz z przyłączami”
05.12.2022 13:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "poszerzenie działalności Stacji Demontażu Pojazdów zlokalizowanej w Dębowcu przy ulicy Spółdzielczej 12 o przetwarzanie odpadów zużytych filtrów (olejowych, paliwa i powietrza), kabli oraz innych odpadów”.
29.09.2022 14:53 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej, Wiejskiej w m. Iskrzyczyn w gminie Dębowiec wraz z przyłączami”.
01.09.2022 15:42 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nad Knajką oraz Bażanowickiej w m. Ogrodzona w gminie Dębowiec wraz z przyłączami”
19.08.2022 10:47 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "poszerzenie działalności Stacji Demontażu Pojazdów zlokalizowanej w Dębowcu przy ulicy Spółdzielczej 12 o przetwarzanie odpadów zużytych filtrów (olejowych, paliwa i powietrza), kabli oraz innych odpadów”.
11.08.2022 10:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu NEW ENERGY CIESZYN na terenie działki nr 512/20 w Ogrodzonej"

1 2 3 4 5 6 następna