Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2019 14:35 Konsultacje dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego
18.02.2019 09:09 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Dębowiec.
30.11.2018 09:33 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. oraz w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
20.11.2018 14:39 Konsultacje dotyczące odpadów
08.10.2018 13:59 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
08.10.2018 13:56 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębowiec.
11.09.2018 08:49 Konsultacje dotyczące odpadów
06.08.2018 13:07 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu ich rozliczania.
12.07.2018 08:01 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
20.06.2018 14:44 Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie opiniowania ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębowiec oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębowiec

1 2 3 4 5 6 następna