Rejestr zmian w biuletynie

24.05.2018

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wypis_wyrys.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wypis_wyrys.doc"
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w posiadanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budoę boiska przy Szkole Podstawowej w Dębowcu. Filia Simoradz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień 2018-aktualizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 19 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 8 marca 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 8 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 26 lutego 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 24 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 27 lutego 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 12 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVII/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... następna