Rejestr zmian w biuletynie

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 283/XL/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 282/XL/2018 w sprawie udzielenia absolutorium za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 281/XL/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 280/XL/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębowiec w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 279/XL/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 278/XL/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIX/2018 z dnia 30 maja 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z pgr.: 693/5, 694/9, 728/4, 729/1 obręb geodezyjny Ogrodzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 268/22 obręb geodezyjny Kostkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie opiniowania ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębowiec oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budoę chodnika wzdłuż ul. Głównej w Simoradzu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budoę chodnika wzdłuż ul. Głównej w Simoradzu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert: Budowa chopdnika wwzdłuż ul. Głównej w Simoradzu"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rapRejestr.fr3.pdf

poprzednia ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... następna