Rejestr zmian w biuletynie

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogólnodostępne miejsca na umieszczanie pkalatów i ogłoszeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Taryfa na zbiorowe odprowadzenie ścieków 01.10.2012 - 30.09.2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Taryfa na zbiorowe odprowadzenie ścieków 2011 - 2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Taryfa na zbiorowe odprowadzenie ścieków 2010 - 2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Taryfa - ścieki 2009-2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXIX Sesja Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Simoradz teren usługowy.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Simoradz teren usługowy..JPG"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "doc06711920180525085848.pdf" na"ogłoszenie o pierwszym przetargu"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 336/XLII/2010 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 2/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 1/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2018

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wypis_wyrys.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wypis_wyrys.doc"
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w posiadanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budoę boiska przy Szkole Podstawowej w Dębowcu. Filia Simoradz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień 2018-aktualizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... następna