Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Decyzja o uznaniu poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o odroczeniu służby wojskowej poborowego, lub zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o wymeldowaniu osoby z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego powyżej 2 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego do 2 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o wymeldowaniu osoby z pobytu stałego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy dotyczące wydania dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy dotyczące wydania dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wnioske o wydanie dowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Sprawy dotyczące wydania dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o umiejscowieniu w polskich księgach stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... następna