Rejestr zmian w biuletynie

05.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert:Świadczenie usługiodbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstająodpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec"

poprzednia ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... następna