Rejestr zmian w biuletynie

17.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 15/II/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 14/II/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących Komisji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 13/II/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 12/II/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 11/II/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 157/XII/2016 rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 10/II/2018 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9/II/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9/II/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 8/II/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 7/II/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 6/I/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 5/I/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/I/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/I/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 3/I/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 2/I/2018 w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Gminy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 2/I/2018 w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie podatku rolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w sprawie podatku leśnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... następna