Rejestr zmian w biuletynie

23.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 292/XLI/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 292/XLI/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 291/XLI/2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 290/XLI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki nr 3/19 obręb Simoradz na czas nieoznaczony.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 289/XLI/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 288/XLI/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 287/XLI/2018 w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 286/XLI/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 285/XLI/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 284/XLI/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... następna