Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Decyzja o uznaniu poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o odroczeniu służby wojskowej poborowego, lub zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o wymeldowaniu osoby z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego powyżej 2 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego do 2 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o wymeldowaniu osoby z pobytu stałego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy dotyczące wydania dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy dotyczące wydania dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wnioske o wydanie dowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Sprawy dotyczące wydania dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o umiejscowieniu w polskich księgach stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans z wykonania budżetu za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie RB-PDP za 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie RB-NDS i RB-Z za IV kwartał 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na: Utwardzenie placu za ośrodkiem zdrowia wraz z remontem chodników w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... następna