Rejestr zmian w biuletynie

01.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie GKW w Dębowcu w sprawie przyznanych numerów list
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej o terminie losowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XLI/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 302/XLII//2018 w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala nr 301/XLII//2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy spo-łecznej w formie pomocy rzeczowej i zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnie-nie, zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego przyznawane pod warunkiem zwrotu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uxhwała nr 300/XLII//2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nierucho-mości opłatę za gospodarowanie odpadami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 299/XLII/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 297/XLII/2018 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 298/XLII/2018 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 297/XLII/2018 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 296/XLII/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 295/XLII/2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fun-dusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 294/XLII/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 293/XLII/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... następna