Rejestr zmian w biuletynie

12.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie powołania zastępcy wójta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodziey oraz kultury i sztuki.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o dotację celową na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o dotację celową na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizaję zadań pubicnych na 2019r. w zakresie kultury i sztuki.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 05 marca 2019r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu pani Kariny Bogusz.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 05 marca 2019r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu pani Kariny Bogusz.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizaję zadań pubicnych na 2019r. w zakresie kultury i sztuki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o dotację celową na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodziey oraz kultury i sztuki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie powołania zastępcy wójta.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: : Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: : Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"

08.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... następna