Rejestr zmian w biuletynie

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans z wykonania budżetu za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie RB-PDP za 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie RB-NDS i RB-Z za IV kwartał 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na: Utwardzenie placu za ośrodkiem zdrowia wraz z remontem chodników w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... następna