Rejestr zmian w biuletynie

04.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wystąpienie pokontrolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"

02.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Termomodernizację budynku gminnego nr 14 przy ul. Sportowej w Simoradzu w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Termomodernizację budynku gminnego nr 14 przy ul. Sportowej w Simoradzu w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyniki naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 45/V/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 44/V/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 43/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako pgr. 155/12, 160/7, 757/6, 160/9 obręb geodezyjny Gumna do gminnego zasobu nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 42/V/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 41/V/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzupełniający przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Termomodernizację budynku gminnego nr 14 przy ul. Sportowej w Simoradzu w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Termomodernizację budynku gminnego nr 14 przy ul. Sportowej w Simoradzu w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"

28.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... następna