Rejestr zmian w biuletynie

28.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Wystąpienie pokontrolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 22/III/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 21/III/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/III/2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku "Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 19/III/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 18/III/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 17/III/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/III/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr II/2018 z dnia 11 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.01.2019

Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 22 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... następna