Rejestr zmian w biuletynie

06.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 97/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 88/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 76/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 70/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 60/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 56/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 51/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 52/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 48/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 43/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 39/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 36/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 33/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 28/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 26/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 25/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 17/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 16/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 15/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 8/02 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Dębowcu i w podległych jednostkach organizacyjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 7/02 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/02 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 5/02 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/02 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dębowcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/02 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/02 w sprawie upoważnienia zastępcy wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/02 w sprawie powołania zastępcy wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 9/02 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 10/02 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 11/02 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Dębowiec w I kwartale 2003r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/02 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/02 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 r., zatw. planu finansowego dla zadań z zakr. adm. rządowej zleconych gminie i zatw. planu finansowego śr.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 15/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Modernizację grogi gminnej pętla w Simoradzu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej w Łączce"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 17/03 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 18/03 w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Dębowcu i w gminnych jednostkach organizacyjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/03 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/03 w sprawie ustalenia procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, zasad wstępnej oceny celowości wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 21/03 w sprawie ustalenia opłaty za ziemię
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 22/03 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/03 w sprawie programów komputerowych dopuszczonych do stosowania w Urzędzie Gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/03 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/03 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonywanych przy "Modernizacji drogi gminnej "Pętla" w Simoradzu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/03 w sprawie wytypowania przedstawiciela gminy do udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26a/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Bankową obsługę budżetu Gminy Dębowiec"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 27/03 w sprawie powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum w dniach 7 i 8 czerwca 2003r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Debowiec w sprawie powołania Gminnej Rady Kultury
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2011 Wójta Gminy Debowiec z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia przetargu ustn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 68/2011 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 391/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 90/9 w Ogrodzonej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sparwie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu oznaczonej jako 1170/32 obreb geodezyjny Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie nr 381/2013 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 326/2012 w sprawie przyjęcia programu ułatwiania spłaty należności związanych z najmem lokali gminnych osobom bedącym w trudnej sytuacji materialnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 261/2012 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia w drodze przet
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie zatwierdzenia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dębowiec na lata 2012 – 2014”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych stanowiącyc
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie z dnia 13.03.2013 r. w sprawie odwołania przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 90/9 w Ogrodzonej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie z dnia 13.03.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 90/9 w Ogrodzonej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie z dnia 13.03.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 801/2 w Gumnach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 401/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży, do oddani
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 418/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 416/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 808/10 w Simoradzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 430/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 90/9 w Og
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 433/2013 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas oznaczony 10 lat, w trybie bezprzetargowym oraz spor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 437/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości 801/
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 436/2013 w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 445/2013 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 444/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży, do oddani
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... następna