Rejestr zmian w biuletynie

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 59/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 60/VII/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 59/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 58/VII/2019 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębowiec za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 57/VII/2019 w sprawie wprowadzenia aneksu do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębowiec na lata 2012-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 56/VII/2019 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębowiec na lata 2019-2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 55/VII/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 54/VII/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 20/III/2019 z dnia 22 stycznia o przyjęciu gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewniania posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 53/VII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 52/VII/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 51/VII/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 50/VII/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 157/XII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 49/VII/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec, na okres od 1 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr VI/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem części działki 3/19 obręb Simoradz z pawilonem sportowym przy ul. Sportowej 3 w Simoradzu, z infrastrukturą sportową i towarzyszącą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem części działki 3/19 obręb Simoradz z pawilonem sportowym przy ul. Sportowej 3 w Simoradzu, z infrastrukturą sportową i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "bip-przetarg Simoradz.pdf"

21.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2019

Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 czerwca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... następna