Rejestr zmian w biuletynie

04.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 69/VIII/2019 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 68/VIII/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Dębowiec do Gminnej Rady Kultury.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 67/VIII/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 66/VIII/2019 w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 65/VIII/2019 w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 64/VIII/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 49/VII/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec, na okres od 1 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 63/VIII/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 238/XXVI/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 62/VIII/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 61/VIII/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Dębowiec informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... następna