Rejestr zmian w biuletynie

26.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert na: Ubezpieczenie mieniai odpowiedzialności Zamawiającego Gminy Dębowiec"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi - Ubezpieczenia mienia"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXIII z dnia 13 grudnia 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXII z dnia 31 października 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXXI z dnia 19 września 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XXX z dnia 29 sierpnia 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 252/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 251/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 250/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 249/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 248/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1361/4 obręb geodezyjny Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 247/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 246/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 245/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 244/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Skoczowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 243/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec” w ramach PROW 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 240/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 242/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 241/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 240/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... następna