Rejestr zmian w biuletynie

29.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Kodeks etyki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kodeks etyki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kodeks etyki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kodeks etyki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kodeks etyki
Dotyczy dokumentu:
Kodeks etyki
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Dębowiec regulaminu okresowej oceny pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Dębowiec regulaminu okresowej oceny pracowników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ocena pracownika.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Dębowiec regulaminu okresowej oceny pracowników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
Kodeks etyki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 510/2013 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie nr 440/2013 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie nr 381/2013 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie nr 381/2013 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 229/2012 Wójta Gminy Dębowiec, w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie okreslenia zadań wykonywanych na samodzielnym stanowisku ds. utrzymania dróg i inwestycji gminnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów wewnętrznych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Dębowcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Schemat organizacyjny Urzedu Gminy w Debowcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz referatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy Urzędu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 181/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 01 października 2019r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Kultury
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie powołania Gminnej Rady Kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2003/2004
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
test1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wizytacje zewnetrzne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcia pozalekcyjne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rekrutacja uczniów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komitet Rodzicielski
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Samorząd Szkolny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2008 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
USC podstawowe dane i zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu i osoby odpowiedzialne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradzu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klucz publiczny"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 projekt umowy"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 JEDZ"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradzu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... następna