Rejestr zmian w biuletynie

09.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Alina Flejszman - Dyrektor PP Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Donocik - Dyrektor PP Iskrzyczyn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Rymar - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Czendlik - Dyrektor PP w Ogrodzonej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe_Dyrektor GZOSP Olga Stuchlik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe_Dyrektor GZOSP Remigiusz Jankowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Olga Stuchlik - Dyrektor GZOSP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Olga Stuchlik - Dyrektor GZOSP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marta Szymik-Telesz - Dyrektor GOKSiR
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publiczne w Dębowcu - Joanna Cecylia Czendlik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publiczne w Dębowcu - Aneta Katarzyna Haratyk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Gabriela Hałgas - Dyrektor GBP w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łucja Stolpa - Kierownik GOPS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Hanzel- pracownik wydający decyzje administracyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Bąk - pracownik wydający decyzje w imieniu wójta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karolina Selerowska - pracownik wydający decyzje w imieniu wójta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Wawak - Zastępca Wójta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Krywulko-Grad - Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Wróbel - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Michnik - Kierownik Referatu Gospodarki Wiejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Krzyżanek - Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Parchański
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Kubicius - z-ca Przewodniczącego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karol Chwastek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Mencnarowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bronisław Brudny - z-ca Przewodniczącego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Greń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Moskwik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jarosław Danel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Zawada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Iskrzycki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Glajc
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Gaszczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roman Kłoda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Kurek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna