Rejestr zmian w biuletynie

15.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru.pdf"

14.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podstawowa kwota dotacji - XI 2019.ods"
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik podstawowa kwota dotacji - V 2019.xls
Dotyczy dokumentu:
Statut - cele, zadania, zarządzenie i organizacja ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut - cele, zadania, zarządzenie i organizacja ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "statut-gops3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut - cele, zadania, zarządzenie i organizacja ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "statut-gops2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut - cele, zadania, zarządzenie i organizacja ...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "statut-gops1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół-konsultacje-.pdf"

poprzednia ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... następna