Rejestr zmian w biuletynie

26.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr IX/2019 z dnia 24 września 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr VIII/2019 z dnia 27 sierpnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr VII/2019 z dnia 18 czerwca 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 87/X/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 86/X/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 85/X/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 84/X/2019 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 83/X/2019 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 82/X/2019 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 81/X/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 80/X/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 79/X/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 78/X/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 77/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 512/20 obręb geodezyjny Ogrodzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna