Rejestr zmian w biuletynie

15.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karina Bogusz - Dyrektor GOKSiT - zakończenie pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.01.2020

Dotyczy dokumentu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KLAUZULA_INFORMACYJNA_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "HARMONOGRAM_2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2020Lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2020_LOKALIZACJA_PUNKTOW_POMOCY.pdf"
Dotyczy dokumentu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM
Treść zmiany:
Usunięto załącznik LOKALIZACJA_PUNKTOW_POMOCY.pdf
Dotyczy dokumentu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista_jednostek.pdf
Dotyczy dokumentu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM
Treść zmiany:
Usunięto załącznik HARMONOGRAM 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KLAUZULA INFORMACYJNA 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RDR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik aktualny RDR.pdf

13.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 101/XI/2019 w sprawie przekazania wniosku Pana S. Sz. Wójtowi Gminy Dębowiec zgodnie z właściwością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 100/XI/2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 512/20 obręb geodezyjny Ogrodzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 99/XI/2019 w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 98/XI/2019 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 97/XI/2019 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 96/XI/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 95/XI/2019 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l oraz ustalenie stawki za worek o pojemności 80l, 120l
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 95/XI/2019 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l oraz ustalenie stawki za worek o pojemności 80l, 120l
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 94/XI/2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 93/XI/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 92/XI/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 91/XI/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 90/XI/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 89/XI/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 88/XI/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna