Rejestr zmian w biuletynie

10.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Magdalena Szypryt - Dyrektor GOKSiR - rozpoczęcie pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marta Szymik-Telesz - Dyrektor GOKSiR - rozpoczęcie pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Magdalena Szypryt - Dyrektor GOKSiR - zakończenie pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 110/XII/2020 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 109/XII/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 108/XII/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 107/XII/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec, w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 106/XII/2020 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 105/XII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XI/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l oraz ustalenie stawki za worek o pojemności 80l, 120l
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 104/XII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 103/XII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 102/XII/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia pani Zofii Stabrawy - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna