Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/6 w prawie własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 269/1 obręb geodezyjny Kostkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 1/6 w prawie własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 269/1 obręb geodezyjny Kostkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku przetargu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 3a/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 3/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 2/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 1a/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 1/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 12/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 11/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 10/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 9/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 8/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 7/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 6/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 5/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4b/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4a/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 4/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 3/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 2/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 1a/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 1/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program „Rodzina 500 +”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta wykonaniu budżetu za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o konkursie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie

18.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie zakresu zadań Referatu Gospodarki Wiejskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmiany zakresu działania Referatu Gospodarki wiejsckiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Planowanie przestrzenne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Budownictwo i inwestycje gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Geodezja i gospodarka gruntami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja dzialalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komunikacja
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zakres zadań
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
USC podstawowe dane i zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania referatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna