Rejestr zmian w biuletynie

05.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: : Budowa ścieżki rowerowej i nordic walkingowej w ramach przebudowy drogi ul. Rzeczna w Kostkowicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 40/IV/2019 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 39/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Simoradz.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 38/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ogrodzona.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 37/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Łączka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 36/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kostkowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 35/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Iskrzyczyn.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 34/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Gumna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 33/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 32/IV/2019 w sprawie odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 31/IV/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 30/IV/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 29/IV/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 20/III/2019 z dnia 22 stycznia o przyjęciu gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewniania posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 28/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 234/6 obręb geodezyjny Gumna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 27/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1086/12 obręb geodezyjny Ogrodzona.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 26/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako pgr. 773/16 i 782/2 obręb geodezyjny Ogrodzona do gminnego zasobu nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 25/IV/2019 w sprawie przekazania do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec, na okres od 1 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 24/IV/2019 w sprawie przekazania do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 23/IV/2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Tomasz Branny - Wójt Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Branny - Wójt Gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczeie majątkowe-korekta.pdf"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna