Rejestr zmian w biuletynie

06.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 97/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 88/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 76/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 70/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 60/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 56/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 51/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 52/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 48/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 43/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 39/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 36/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 33/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 28/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 26/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 25/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 17/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 16/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 15/2019 sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 8/02 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Dębowcu i w podległych jednostkach organizacyjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 7/02 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/02 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 5/02 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/02 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dębowcu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 3/02 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/02 w sprawie upoważnienia zastępcy wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/02 w sprawie powołania zastępcy wójta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 9/02 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 10/02 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 11/02 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Dębowiec w I kwartale 2003r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/02 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/02 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 r., zatw. planu finansowego dla zadań z zakr. adm. rządowej zleconych gminie i zatw. planu finansowego śr.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 15/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Modernizację grogi gminnej pętla w Simoradzu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej w Łączce"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 17/03 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 18/03 w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Dębowcu i w gminnych jednostkach organizacyjnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/03 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/03 w sprawie ustalenia procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, zasad wstępnej oceny celowości wydatków oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 21/03 w sprawie ustalenia opłaty za ziemię
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 22/03 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/03 w sprawie programów komputerowych dopuszczonych do stosowania w Urzędzie Gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/03 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planie wydatków budżetu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/03 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonywanych przy "Modernizacji drogi gminnej "Pętla" w Simoradzu"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/03 w sprawie wytypowania przedstawiciela gminy do udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26a/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Bankową obsługę budżetu Gminy Dębowiec"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 27/03 w sprawie powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum w dniach 7 i 8 czerwca 2003r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Debowiec w sprawie powołania Gminnej Rady Kultury
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2011 Wójta Gminy Debowiec z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej oraz okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia przetargu ustn
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 68/2011 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 391/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 90/9 w Ogrodzonej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sparwie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu oznaczonej jako 1170/32 obreb geodezyjny Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarzadzenie nr 381/2013 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 326/2012 w sprawie przyjęcia programu ułatwiania spłaty należności związanych z najmem lokali gminnych osobom bedącym w trudnej sytuacji materialnej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 261/2012 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia w drodze przet
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie zatwierdzenia „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Dębowiec na lata 2012 – 2014”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych stanowiącyc
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie z dnia 13.03.2013 r. w sprawie odwołania przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 90/9 w Ogrodzonej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie z dnia 13.03.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 90/9 w Ogrodzonej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie z dnia 13.03.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 801/2 w Gumnach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 401/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży, do oddani
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 418/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 416/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 808/10 w Simoradzu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 430/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 90/9 w Og
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 433/2013 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas oznaczony 10 lat, w trybie bezprzetargowym oraz spor
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 437/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości 801/
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 436/2013 w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 445/2013 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 444/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży, do oddani
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacje Ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontakt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody pobranej z punktów monitoringowych na obszarze gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie określenia górnych stawek oplaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie określenia górnych stawek oplaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z dn. 03.03-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z mieszkańcami gminy Dębowiec projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z mieszkańcami gminy Dębowiec projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z dn. 03.06.M.pdf"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna