Rejestr zmian w biuletynie

22.12.2019

Dotyczy dokumentu:
XI Sesja Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z mieszkańcami gminy Dębowiec projektu uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz jednostek posiadających zezwolenie naprowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiornikówbezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna