Rejestr zmian w biuletynie

29.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 45/V/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 44/V/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 43/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako pgr. 155/12, 160/7, 757/6, 160/9 obręb geodezyjny Gumna do gminnego zasobu nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 42/V/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 41/V/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzupełniający przedmiar robót"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Termomodernizację budynku gminnego nr 14 przy ul. Sportowej w Simoradzu w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Termomodernizację budynku gminnego nr 14 przy ul. Sportowej w Simoradzu w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"

28.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr IV/2019 z dnia 26 lutego 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
V Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 26 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
V Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 26 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna