Rejestr zmian w biuletynie

18.02.2020

Dotyczy dokumentu:
XIII Sesja Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02_zał.nr 1-wyniki wypoczynek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 02_zał.nr 1- wyniki wypoczynek.pdf

14.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Dębowiec za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z mieszkańcami gminy Dębowiec projektu uchwały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z mieszkańcami gminy Dębowiec projektu uchwały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik_4_do_28.pdf
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z mieszkańcami gminy Dębowiec projektu uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07_zaktualizowany plan harmonogram.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06_zaktualizowane rezultaty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05_zaktualizowana kalkulacja.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 07_zaktualizowane rezultaty.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 06_zaktualizowana kalkulacja.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05_zaktualizowany plan harmonogram.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07_zaktualizowany plan harmonogram.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06_zaktualizowane rezultaty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05_zaktualizowana kalkulacja.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05_zaktualizowany plan harmonogram.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 06_zaktualizowana kalkulacja.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 07_zaktualizowane rezultaty.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07_zaktualizowany plan harmonogram.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06_zaktualizowane rezultaty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05_zaktualizowana kalkulacja.docx"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 05_zaktualizowany plan harmonogram.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 06_zaktualizowana kalkulacja.docx
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 07_zaktualizowane rezultaty.docx

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna