Rejestr zmian w biuletynie

04.01.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ogłoszenia o przetargach rok 2018 do katalogu Zamówienia publiczne w menu przedmiotowym

08.12.2017

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Łączka w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Iskrzyczyn w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Ogrodzona w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Dębowiec w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Simoradz w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nieobowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do katalogu Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Nieobowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z katalogu Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Plany zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym (nowa nazwa Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nieobowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do katalogu Plany zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna