Rejestr zmian w biuletynie

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
VII Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 czerwca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 59/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 60/VII/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 59/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 58/VII/2019 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębowiec za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 57/VII/2019 w sprawie wprowadzenia aneksu do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębowiec na lata 2012-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała 56/VII/2019 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębowiec na lata 2019-2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 55/VII/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębowcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 54/VII/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 20/III/2019 z dnia 22 stycznia o przyjęciu gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewniania posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 53/VII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 52/VII/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 51/VII/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 50/VII/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 157/XII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 49/VII/2019 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec, na okres od 1 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr VI/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem części działki 3/19 obręb Simoradz z pawilonem sportowym przy ul. Sportowej 3 w Simoradzu, z infrastrukturą sportową i towarzyszącą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem części działki 3/19 obręb Simoradz z pawilonem sportowym przy ul. Sportowej 3 w Simoradzu, z infrastrukturą sportową i towarzyszącą
Treść zmiany:
Dodano załącznik "bip-przetarg Simoradz.pdf"

21.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna