Rejestr zmian w biuletynie

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 283/XL/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 282/XL/2018 w sprawie udzielenia absolutorium za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 281/XL/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 280/XL/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębowiec w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 279/XL/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 278/XL/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIX/2018 z dnia 30 maja 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości składającej się z pgr.: 693/5, 694/9, 728/4, 729/1 obręb geodezyjny Ogrodzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 268/22 obręb geodezyjny Kostkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie opiniowania ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębowiec oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budoę chodnika wzdłuż ul. Głównej w Simoradzu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budoę chodnika wzdłuż ul. Głównej w Simoradzu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert: Budowa chopdnika wwzdłuż ul. Głównej w Simoradzu"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rapRejestr.fr3.pdf

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna