Rejestr zmian w biuletynie

19.12.2018

Dotyczy dokumentu:
II Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 11 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 19 listopada 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 15/II/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 14/II/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących Komisji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 13/II/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 12/II/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 11/II/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 157/XII/2016 rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 10/II/2018 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9/II/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 9/II/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 8/II/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 7/II/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 6/I/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 5/I/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/I/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 4/I/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 3/I/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 2/I/2018 w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Gminy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 2/I/2018 w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna