Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 110/XII/2020 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 109/XII/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 108/XII/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 107/XII/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec, w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 106/XII/2020 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 105/XII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XI/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l oraz ustalenie stawki za worek o pojemności 80l, 120l
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 104/XII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 103/XII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 102/XII/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia pani Zofii Stabrawy - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na 2020 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XII Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 stycznia 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XI/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna