Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Decyzja o uznaniu poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o odroczeniu służby wojskowej poborowego, lub zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o wymeldowaniu osoby z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego powyżej 2 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego do 2 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o wymeldowaniu osoby z pobytu stałego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy dotyczące wydania dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy dotyczące wydania dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wnioske o wydanie dowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Sprawy dotyczące wydania dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o umiejscowieniu w polskich księgach stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rachunek zysków i strat za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans jednostki budżetowej za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilans z wykonania budżetu za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie RB-PDP za 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie RB-NDS i RB-Z za IV kwartał 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na: Utwardzenie placu za ośrodkiem zdrowia wraz z remontem chodników w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna