Rejestr zmian w biuletynie

18.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
V Sesja Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu - Informatyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu - Informatyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik"KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_DLA_OSOBY_UBIEGAJACEJ_SIE_O_ZATRUDNIENIE-1-1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu - Informatyk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klauzula informacyjna GZOSP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu - Informatyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o umowach najmu zawartych i rozwiązanych w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sołtys i Rada Sołecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie powołania zastępcy wójta.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodziey oraz kultury i sztuki.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o dotację celową na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o dotację celową na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizaję zadań pubicnych na 2019r. w zakresie kultury i sztuki.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 05 marca 2019r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu pani Kariny Bogusz.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 05 marca 2019r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu pani Kariny Bogusz.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publiznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizaję zadań pubicnych na 2019r. w zakresie kultury i sztuki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o dotację celową na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2019r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodziey oraz kultury i sztuki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie powołania zastępcy wójta.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: : Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: : Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna