Rejestr zmian w biuletynie

27.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Wystąpienie pokontrolne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 22/III/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 21/III/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/III/2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku "Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 19/III/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 18/III/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 17/III/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/III/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr II/2018 z dnia 11 grudnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór wniosków na realizację w 2019r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.01.2019

Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 22 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2019

Dotyczy dokumentu:
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE CIESZYŃSKIM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 22 stycznia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr 147/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia wysokości diet dla sołtysów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr 147/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia wysokości diet dla sołtysów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "147-uchwała.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA Nr 147/XVI/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia wysokości diet dla sołtysów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik uchwała 147

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna