Rejestr zmian w biuletynie

12.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 101/XI/2019 w sprawie przekazania wniosku Pana S. Sz. Wójtowi Gminy Dębowiec zgodnie z właściwością
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 100/XI/2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 512/20 obręb geodezyjny Ogrodzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 99/XI/2019 w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 98/XI/2019 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 97/XI/2019 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 96/XI/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 95/XI/2019 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l oraz ustalenie stawki za worek o pojemności 80l, 120l
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 95/XI/2019 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l oraz ustalenie stawki za worek o pojemności 80l, 120l
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 94/XI/2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 93/XI/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 92/XI/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 91/XI/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 90/XI/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 89/XI/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 88/XI/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.01.2020

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O GRUNTACH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O LASACH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O LASACH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O LASACH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O GRUNTACH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna