Rejestr zmian w biuletynie

05.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert:Świadczenie usługiodbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstająodpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec"

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna