Rejestr zmian w biuletynie

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogólnodostępne miejsca na umieszczanie pkalatów i ogłoszeń
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Taryfa na zbiorowe odprowadzenie ścieków 01.10.2012 - 30.09.2013
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Taryfa na zbiorowe odprowadzenie ścieków 2011 - 2012
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Taryfa na zbiorowe odprowadzenie ścieków 2010 - 2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Taryfa - ścieki 2009-2010
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXIX Sesja Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Simoradz teren usługowy.JPG"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Simoradz teren usługowy..JPG"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "doc06711920180525085848.pdf" na"ogłoszenie o pierwszym przetargu"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 336/XLII/2010 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 2/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie 1/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 808/10 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2018

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wypis_wyrys.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wypis_wyrys.doc"
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w posiadanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna