Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XLI/2018 z dnia 20 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 302/XLII//2018 w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala nr 301/XLII//2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy spo-łecznej w formie pomocy rzeczowej i zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnie-nie, zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego przyznawane pod warunkiem zwrotu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uxhwała nr 300/XLII//2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nierucho-mości opłatę za gospodarowanie odpadami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 299/XLII/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 297/XLII/2018 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 298/XLII/2018 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 297/XLII/2018 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 296/XLII/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 295/XLII/2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fun-dusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 294/XLII/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 293/XLII/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE DĘBOWIEC NA LATA 2012-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje dotyczące odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje dotyczące odpadów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół z dn. 24.09.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 122/18 obręb geodezyjny Ogrodzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 122/18 obręb geodezyjny Ogrodzona
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku trzeciego przetargu.pdf"

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna