Rejestr zmian w biuletynie

26.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr IX/2019 z dnia 24 września 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr VIII/2019 z dnia 27 sierpnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr VII/2019 z dnia 18 czerwca 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 87/X/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 86/X/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 85/X/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 84/X/2019 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 83/X/2019 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 82/X/2019 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 81/X/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 80/X/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 79/X/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 78/X/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 77/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 512/20 obręb geodezyjny Ogrodzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna