Rejestr zmian w biuletynie

08.12.2017

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Dębowiec w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Simoradz w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nieobowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do katalogu Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Nieobowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z katalogu Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Plany zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym (nowa nazwa Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nieobowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do katalogu Plany zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Nieobowiązyjące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z katalogu Plany zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nieobowiązyjące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do katalogu Plany zagospodarowania przestrzennego w menu przedmiotowym

07.12.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2018r. do katalogu Deklaracje i informacje w menu przedmiotowym

05.10.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska do katalogu Kontrole w menu przedmiotowym

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ...następna