Rejestr zmian w biuletynie

28.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako pgr. 3/19 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako pgr. 3/19 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "simoradz.obiekt..JPG"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako pgr. 3/19 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kompleks sportowo - rekreacyjny.png"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako pgr. 3/19 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - Ośrodek zdrowia w budynku przy ul. Katowickiej 3 w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako pgr. 3/19 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 118/XIII/2020 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 119/XIII/2020 w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 120/XIII/2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Gumna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 119/XIII/2020 w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 118/XIII/2020 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 117/XIII/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 116/XIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 3/19 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 115/XIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1090/4 obręb geodezyjny Simoradz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 114/XIII/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 113/XIII/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji na ul. Piaskowej w Łączce”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 112/XIII/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 111/XIII/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna