Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r., ZPOW-421-24/20, w sprawie zakończenia procesu wyborczego dotyczącego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 127/XIV/2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 126/XIV/2020 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 125/XIV/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 124/XIV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony części działki nr 537/76 obręb Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 123/XIV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki nr 537/76 obręb Dębowiec na czas nieoznaczonyUchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki nr 537/76 obręb Dębowiec na czas nieoznaczony w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki nr 537/76 obręb Dębowiec na czas nieoznaczony
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 122/XIV/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 121/XIV/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół.,.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Usunięto załącznik protokół.,.pdf
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół.,.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019r. GZOSP w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019r. PP Ogrodzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe 2019r. PP Iskrzyczyn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe 2019r. PP Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe 2019r. SP Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Warunki lokalowe i warunki nauczania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dokumentów szkolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze ofert na: Modernizację dróg gminnych na terenie Gm. Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze ofert : Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Dębowcu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze ofert : Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna