Rejestr zmian w biuletynie

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wypis_wyrys.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wypis_wyrys.doc"
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych z zakresu planowania i zagospodarowania przestennego gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana w posiadanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

22.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budoę boiska przy Szkole Podstawowej w Dębowcu. Filia Simoradz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień 2018-aktualizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 19 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 8 marca 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 8 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 26 lutego 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 24 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 27 lutego 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 12 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVII/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wysokość stawek czynszu najmu lokali użytkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wysokość stawek czynszu najmu lokali użytkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie 593-2014-zmiana.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 336/XL/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 sierpnia 2010 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład społecznej komisji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin społecznej komisji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program gospodargi zasobem mieszkaniowym gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne 2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 68/2011 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 252/2012 Wójta Gminy Debowiec z dnia 5.04.2012 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o kryteriach dochodowych 2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista oczekujacych na przyznanie lokalu socjalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Skład Społecznej komisji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Społecznej komisji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Społecznej komisji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie 119.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 326/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu ułatwiania spłaty należności związanych z najmem lokali gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 66/VIII/2011 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 66/VIII/2011 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana uchwały 66..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 192/XXV/2017 z dnia 7 lutego 2017 w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2017-2021”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 297/XXXV/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Dębowiec oraz jednostek orgaizacyjnych mających chatakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej udzielonej przez Gminę Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 66/VIII/2011 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 66/VIII/2011 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana uchwały nr 66.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lokale przeznaczone do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy oraz lokale powstałe w drodze adaptacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogólne zasady postępowania przy ubieganiu się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lokale socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 66/VIII/2011 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN rozliczania kosztów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec o
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 75/IX/07 z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... następna