Rejestr zmian w biuletynie

20.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawę kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie Gm. Dębowiec."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawę kruszywa kamiennego na drogi gminne na terenie Gm. Dębowiec."
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RGW.271.2.2.2018 - Informacje ofert.pdf"

16.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utwardzenie placu za ośrodkiem zdrowia wraz z remontem chodników w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVI/2018 z dnia 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVI/2018 z dnia 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół XXXVI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVI/2018 z dnia 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Protokół nr XXXVI 2018.doc
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVI/2018 z dnia 13 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 266/XXXVI/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2018 r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 265/XXXVI/2018 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 264/XXXVI/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 263/XXXVI/2018 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dębowiec.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 262/XXXVI/2018 w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 268/22 obręb geodezyjny Kostkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... następna