Rejestr zmian w biuletynie

10.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ewidencja innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowcu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.04.2018

Dotyczy dokumentu:
XXXVII Sesja Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 255/XXXV/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 242/XXXIV/2018 Rady Gminy Dę-bowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXVIII/I2017 z Sesji RG Dębowiec w dniu 20 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady udostępniania informacji publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Księgi Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr uchwał Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Centralny rejestr umów Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ewidencja innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... następna